top of page

The Great Resignation

Public·47 members

Nh Ng D Ng L Ng M Y Ngang P Hack Tu I


For words that end in consonant that are stops (-p, -t, -ch, -c) the tone will always be sắc or nặng and the first word will actually change. First, the tone changes. If the tone is sắc then the first word will have a tone of ngang. Otherwise, if the tone is nặng then the first word will have a tone of huyền.




Nh ng d ng l ng m y ngang p hack tu i



Riot đồng ý cấp cho người dùng quyền sử dụng hạn chế, không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể bị hủy ngang Các Dịch vụ của Riot (và các Nội dung ảo) vào mục đích giải trí cá nhân, phi thương mại và với điều kiện bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này của Riot. Trường hợp tài khoản bị chấm dứt, mọi quyền sử dụng do Riot cấp cho người dùng đối với Các Dịch vụ của Riot và mọi Nội dung ảo sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Trừ khi được cho phép một cách minh thị trong thỏa thuận bằng văn bản được ký kết bởi hai bên, bạn không được bán, sao chép, trao đổi, cho vay, đảo ngược, dịch ngược, lấy mã nguồn, dịch, hoặc cho thuê, phân quyền bảo mật, chuyển nhượng, xuất bản, chuyển giao, hoặc bất kỳ hành vi phân phối Các Dịch vụ của Riot hoặc các tài sản trí tuệ từ trò chơi do Riot cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn mã máy tính hoặc Nội dung ảo.


Dù có được nêu khác đi trong Điều khoản này, người chơi thừa nhận và đồng ý không có quyền sở hữu hoặc quyền tài sản nào khác đối với tài khoản của mình; tất cả các quyền sở hữu và quyền tài sản đối với tài khoản của bạn thuộc sở hữu và hưởng lợi vĩnh viễn của Riot. Người chơi cũng thừa nhận và đồng ý không sở hữu tài sản hoặc quyền tài sản đối với Nội dung ảo, cho dù được sở hữu thông qua trao tặng hoặc mua bán. Thêm nữa, trừ các trường hợp Riot cố ý hoặc sơ suất để xảy ra lỗi hoặc vi phạm các điều khoản của Điều khoản này, Riot không chịu trách nhiệm cho việc phá hủy, xóa, chỉnh sửa, thay đổi, hack hoặc bất cứ thiệt hại hoặc mất mát Nội dung ảo, bao gồm việc xóa Nội dung ảo khi chấm dứt hoặc hết hạn tài khoản hoặc thay đổi hợp lý Các Dịch vụ của Riot.


Về mặt pháp lý, điều này có nghĩa là nếu bạn gửi ý tưởng cho chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi toàn quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, có thể chuyển giao, chuyển nhượng, không độc quyền và miễn phí bản quyền để sử dụng, tái sản xuất, phân phối, điều chỉnh, sửa đổi, dịch thuật, tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên ý tưởng đó cũng như công khai, thông cáo, thực hiện tác tác nghiệp kỹ thuật số, hiện thực hóa ý tưởng, chào bán và nhập khẩu các ý tưởng đó, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bằng sáng chế, thiết kế, quyền công nghiệp và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản liên quan đến chúng, trên các phương tiện truyền thông đã được biết đến hoặc sẽ được phát triển trong tương lai cho bất kỳ mục đích nào, thông qua thương mại hay cách khác để thông báo ý tưởng đó cho người khác mà không cần phải bồi thường cho bạn. Trong phạm vi cần thiết, người chơi cũng đồng ý thực hiện, chuyển giao tất cả các tài liệu, hành động cần thiết để đảm bảo rằng quyền sử dụng ý tưởng theo quy định bên trên là hợp lệ, có hiệu lực và có thể thi hành; đồng thời, người chơi từ bỏ và đồng ý không tranh chấp các quyền nêu trên trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép theo luật của nước sở tại.


Chúng tôi có thể chủ động giám sát việc sử dụng Các Dịch vụ của Riot (nhưng không có trách nhiệm phải làm như vậy), cả trên máy chủ của chúng tôi và trên máy tính hoặc thiết bị của bạn cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm việc ngăn chặn gian lận và hack, loại trừ hoặc giảm thiểu hành vi gây rối từ người chơi, cải thiện Các Dịch vụ của Riot. Vui lòng đọc Thông báo bảo mật để biết thêm chi tiết cách thức chúng tôi thu thập và xử lý thông tin liên quan tới việc bạn sử dụng Các Dịch vụ của Riot.


Trong phạm vi được pháp luật bảo vệ, trừ các trường hợp xảy ra do sơ suất hoặc lỗi của Riot, người chơi đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Riot Games và các công ty con, công ty liên kết, nhân viên, giám đốc khỏi bất kỳ khiếu nại, kiện tụng, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và chi phí phát sinh xuất phát từ việc người chơi sử dụng sai Các Dịch vụ của Riot hay do người chơi vi phạm Điều khoản này (VD: sử dụng phần mềm hack, lừa đảo, bot Các Dịch vụ của Riot hoặc cố ý vi phạm điều khoản bản quyền sở hữu trí tuệ), hoặc các hành vi xâm phạm với quyền của bên thứ ba. Riot Games bảo lưu quyền, bằng kinh phí của mình và theo quyết định của mình, yêu cầu bạn phải chịu trách nhiệm để bảo vệ cho Riot và thực hiện các nghĩa vụ cần thiết cho hành động vi phạm của bạn, trong trường hợp đó, bạn có trách nhiệm hợp tác với Riot để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng vệ tương ứng.


Riot sẽ không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc không thực hiện, bao gồm việc không thực hiện các quy định tại Điều khoản này xảy ra do các trường hợp không thể lường trước hoặc các nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát của Riot như: (a) hack, tấn công mạng, hỏng/ mất dữ liệu (khi chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các bước cần thiết để tránh sự kiện này xảy ra); hoặc (b) thiên tai, chiến tranh, khủng bố, đe dọa đánh bom, bạo loạn, cấm vận, hành vi của chính quyền, biện pháp dân sự hoặc quân sự, hỏa hoạn, lũ lụt, tai nạn, đình công, hoặc tình trạng thiếu hụt phương tiện giao thông, thiếu nhiên liệu, năng lượng, lực lượng lao động hoặc nguyên vật liệu. 350c69d7ab


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page